بازارشناسی

شناخت لازمه ي هر حرکت عاقلانه و هر تصمیم اصولی است. شناخت بازار تلاشی نظام مند است. براي گردآوري، ضبط و ثبت اطلاعات مربوط به همه ي اجزاي تشکیل دهنده ي نظام بازار و همه عواملی که بر نظام بازار تاثیر می گذارند.

شناخت بازار معیاری برای سنجش میزان آگاهی از محصولات یا خدمات شرکت ‌و سازمان شما در بازار است. این یک معیار مهم می باشد بعلت اینکه خریداران احتمالاً هنگام فکر کردن به خرید محصولاتی را که می شناسند در نظر می گیرند. محصولات با سطوح بالای شناخت بازار در مقایسه با محصولات رقابتی، موقعیتی را به خود اختصاص می‌دهند که به عنوان «front of mind» شناخته می‌شود.