طرح توجیهی با کامفار | آموزش نرم افزار کامفار COMFAR

تدوین طرح توجیهی، ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه ها با کامفار

قبل از هر گونه اقدام برای پروژه ها باید از توجیه پذیر بودن آن مطمعن شد.

باشگاه حل مسئله صنایع و توسعه آموزش وارسته افتخار دارد متخصصان ارشد و با تجربه رشته‌های فنی و مهندسی از قبیل مهندسی صنایع، دکتری اقتصاد، تحلیل گران آمار، خبره های حسابداری، مدیریت فرآیند و تکنولوژی را در مجموعه خود جهت تسهیل و سرعت بخشیدن به انجام درخواست شرکتها ، سازمانها و بانکها به منظور بررسی و تحلیل توجیه پذیری طرحها و پروژه ها گرد هم آورده است تا به صورت تخصصی در تدوین طرح توجیهی، ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه ها با کامفار فعالیت نمایند. با باشگاه همراه باشید.

آیا نرم افزار کامفار راهگشاست؟

از کجا بدانیم پروژه سودآوری دارد

ارزیابی مالی و اقتصادی طرح چقدر کاربردی است؟

حوزه مطالعاتی در امکانسنجی

الزامات تدوین طرح توجیهی

وضعیت فعلی بازار – مطالعات فرصت – تحلیل رقابت – بازار هدف – مکانیابی و …
شناسایی فنی محصول-درخت محصول- نمودار OPC – روشهای تولید و…
برآورد سرمایه گذاری ثابت طرح – هزینه های تولید – سرمایه در گردش و …
PP – DR – IRR – NPV – BEP – قیمت تمام شده محصول- نرخ تنزیل – تحلیل حساسیت

UNIDO

ارائه دهنده اصلی نرم افزار کامفار

یونیدو یا سازمان توسعه صنعتی ملل متحد مستقر در وین که هدف اصلی این سازمان ارتقا و تسریع توسعه صنعتی در کشور های در حال توسعه یا اقتصاد های در حال گذار و توسعه روابط صنعتی بین المللی می باشد.

Feasibility Study

امکانسنجی

Feasibility Study

طرح توجیهی ، امکانسنجی یا بعبارتیFeasibility Study برای تمامی کسب و کارها قبل از شروع رسمی و اجرا مورد نیاز است تا با چشمانی باز و بصیرت کامل نسبت به اجرایی نمودن طرحها و ایده ها اقدام نمود.

مطالعه امکان سنجی یا همان طرح توجیهی صرفاً تحلیل و ارزیابی قابلیت عملی بودن یک طرح یا پروژه پیشنهادی است. این امر با تجزیه و تحلیل عوامل فنی، اقتصادی، قانونی، عملیاتی و امکان سنجی زمانی انجام می شود. همانطور که از نامش پیداست، شما می‌پرسید، “آیا این امکان پذیر است؟” به عنوان مثال، آیا برای انجام آنچه پیشنهاد می کنید، فناوری را دارید یا می توانید ایجاد کنید؟ آیا افراد، ابزار و منابع لازم را در اختیار دارید؟ و آیا این پروژه میزان نرخ بازگشت سرمایه ROI مورد انتظار شما را به دست خواهد آورد؟

کامفار

Comfar 3

COMFAR تجزیه و تحلیل کوتاه مدت و بلندمدت پیامدهای مالی و اقتصادی را برای پروژه های صنعتی و غیر صنعتی تسهیل می کند. COMFAR با راهنماها، مواد آموزشی و نرم افزارهای مرتبط برای شناسایی و آماده سازی پروژه همراه است.

Comfar
امکانسنجی طرحهای توجیهی

همین حالا برای دریافت جلسه مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید