بازاریابی را می توان مجموعه ای از فرایندها جهت پاسخ به این سوال مشتری در نظر گرفت که “چرا یک مشتری باید از شما، و نه از سایر رقبا، خدمت و یا کالایی را خریداری نماید؟” اگر نتوانید به این سوال پاسخ دهید، قادر به بازاریابی محصول و یا خدمت خود نخواهید بود. همه چیز به سادگی خوردن یک لیوان آب است؛ اگر شما بتوانید روش بازاریابی متناسب با محصول خود را پیدا کرده و پیام بازاریابی خود را به بهترین شکل ممکن به مشتری خود ارسال نمایید

بازاریابی چگونه تعریف می شود؟

اهداف بازاریابی

1. جلب توجه بازار هدف

۲- تسهیل انجام فرایند خرید

۳- کسب مشتری با انجام اقداماتی خاص، کم خطر و آسان