باشگاه حل مسئله ی صنایع

مشاوره مدیریت کسب و کار تجزیه و تحلیل و ارائه راه حل برای مشکلات پیچیده در یک سازمان / شرکت است. این یک خدمت ارزشمندی است زیرا مشاوران می توانند دیدگاهی بیرونی و بی طرفانه به مشکل ارائه را ارائه نموده و تمام توجه خود را صرف حل آن کنند.

در محیط رقابتی تجاری امروز، بسیاری از مدیران شرکت ها به دنبال راه های منحصر به فرد برای رشد و افزایش سهم بازار خود هستند. یک شرکت ممکن است به دنبال گسترش و توسعه عملیات خود، کاوش در بازارهای جدید و شناسایی آنها و یا حتی عرضه یک محصول جدید و منحصر به فرد باشد.

مشاوره مدیریت، صنعتی است که به این نوع تصمیم گیری و حل مشکل در سطح بالا کمک می کند. مشاوران مدیریت به کسب و کارها کمک می کنند تا تصمیمات استراتژیک بگیرند که به طور مستقیم بر کل شرکت تأثیر می گذارد. آنها مسائلی را که مشتری با آن مواجه است ارزیابی می کنند و به شرکتها کمک می کنند تا برنامه های عملی برای بهبود ایجاد کنند. این یک حرفه منحصر به فرد است که در آن ما می‌توانیم دست به دست هم با انواع مختلف کسب‌وکارها کار کنیم تا چالش‌های فعلی آنها را حل کنیم.

مشاوره مدیریت یک حوزه متنوع است که بخش های مختلف کسب و کار را در بر می گیرد. طیف گسترده ای از نقش هایی که مشاوران ایفا می کنند را می توان در شش گروه اصلی دسته بندی کرد. تقریباً همه افراد در مشاوره مدیریت تحت یکی از این طبقه بندی ها قرار می گیرند.

مشاوره مستقل
مشاوران داخلی
مشاوره استراتژی
حسابداری (مشاوران مالی)
مشاوره فناوری اطلاعات
مشاوره منابع انسانی