تدوین طرح توجیهی فنی – مالی و اقتصادی

(وبینار) طرح ریزی اقتصادی کسب و کار

فراگیران عزیز

با درود فراوان
دوره ی آموزشی « طرح ریزی اقتصادی کسب و کار»
مدت دوره زمان 240 دقیقه
مدرس : مهندس فاضل وارسته
تاریخ برگزاری : روز دوشنبه 4 بهمن ماه ساعت 14 الی 18
لینک ثبت نام : https://b2n.ir/y65756
مطالب و نکات کلیدی :

  • اقتصاد و توسعه اقتصادی
  • تفکر سیستمی
  • چشم انداز و ماموریت و استراتژی کسب و کار
  • تهیه طرح و بوم کسب و کار
  • مدل بلوغ در طرحریزی کسب و کارها
  • ارزیابی شرایط پیرامونی
  • تجسم آینده
  • عناصر استراتژیک مالی و اقتصادی طرح کسب و کار
  • تصمیم گیری و ریسک پذیری

مدیریت واحد توسعه دانش گروه رسانه ای دنیای اقتصاد