وبینارهای باشگاه

کلمه وبینار ترکیبی از وب و سمینار است. وبینار رویدادی است که به صورت مجازی برگزار می شود و منحصراً با حضور مخاطبان آنلاین برگزار می شود.دیگر اصطلاحات مورد استفاده به عنوان جایگزین برای وبینار عبارتند از رویداد وب، سمینار آنلاین، پخش وب، سخنرانی وب و رویداد مجازی.

برخی از وبینارهای برگزار شده و در حال برگزاری باشگاه حل مسئله صنایع و توسعه آموزش وارسته به شرح ذیل خدمت مخاطبان محترم معرفی میگردد.

ارسال نظر