اصطلاحات “بازاریابی فضایی” و “ژئومارکتینگ” سوالات زیر را به دنبال دارد:

  • فضا چیست؟
  • چرا فضا را در بازاریابی تقریباً باید سیستماتیک، اگر چه سیستمی هم نباشد، معرفی کنیم؟
  • چرا حوزه ژئومارکتینگ بطور وسیع در حال گسترش است؟
ژئومارکتینگ
بازاریابی و ژئومارکتینگ

فضا/مکان چیست؟ بحران اخیر «جلیقه زردها» در فرانسه نشان داد که تصمیم‌گیری بدون در نظر گرفتن مکان و محل یا، همانطور که اکنون می‌گوییم، سرزمین‌ها، چقدر می‌تواند تصمیم گیرندگان را به واکنش‌هایی سوق دهد که مدیریت آن‌ها بسیار دشوار است.
آیا می توانیم بگوییم که این بحران «جلیقه زردها» همان طور که جیمز الروی نویسنده آمریکایی درباره آن صحبت می کند، “geography is destiny” را فرا می خواند؟

تصمیم گیری امروز، چه برای موسسات خصوصی و چه برای موسسات دولتی، بدون توجه عمیق به مسائل محلی، می تواند به یک بحران عمیق منجر شود. قرار نیست همه آنطور که انتظار می رود عمل کرده و مطیع باشند.

تعریف فضا و درک سریع عواقب این تصمیمات در “سرزمین”هایی که ما مسئول آن هستیم، چه در سطح یک دولت یا یک شرکت، امروزه پیش نیازهای مدیریت خوب سازمانی است.

از ژئومارکتینگ تا بازاریابی فضایی

پس از تشریح سیر تحول بازاریابی فضایی و قرار دادن آن در میان سایر رشته ها، لازم است این حوزه تعریف شود و سپس قبل از شناسایی محتوای آن، تفاوت آن با ژئومارکتینگ مشخص شود.

ژئومارکتینگ مبتنی بر جغرافیای دیجیتال با استفاده از علوم رایانه است، یعنی نقشه‌برداری رایانه‌ای و در نتیجه جغرافیا از یک سو و بازاریابی از سوی دیگر با هم تلفیق میشوند. این اصطلاحی است که در دهه 1980 در فرانسه ابداع شد. به اندازه کافی عجیب، این کلمه 30 سال بعد هنوز در آمریکای شمالی تقریبا ناشناخته است. از سوی دیگر، ما در مورد بازاریابی خرد، ژئودموگرافی، GIS یا موقعیت مکانی اطلاعات تجاری در ایالات متحده می شنویم.

در فرانسه، کتاب‌هایی از مشاوران وجود دارد که عموماً امکانات ارائه شده توسط شرکتشان را به‌طور واضح ارائه می‌کنند (Marzloff and Bellanger 1996؛ Latour 2001) و کتاب‌های دانشگاهی با گرایش به مطالعات تجاری (Douard 2002؛ Douard and Heitz 2004) یا روش شناسی (بارابل و همکاران 2010) یا مفهوم و استراتژی (کلیک 2006). برخی از کتاب های جغرافیای دیجیتال نیز به بازاریابی جغرافیایی می پردازند (Miller et al. 2010)

ژئومارکتینگ را می توان به سادگی به عنوان یک حوزه شامل رشته هایی مانند جغرافیای دیجیتال و بازاریابی و همچنین علوم اجتماعی مانند اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی یا مردم شناسی تعریف کرد، زیرا ژئومارکتینگ درک بسیار دقیق تری از رفتار بازیگران اقتصادی و محیط های موجود در آن را ممکن می سازد که آنها عمل می کنند. این رفتارها و محیط ها در نتیجه فشار جمعیتی و تغییرات آب و هوایی به سرعت در حال تغییر هستند. همه این تحولات نمی تواند توسط استراتژیست ها در سازمان های خصوصی و دولتی نادیده گرفته شود.

محتوای بازاریابی فضایی/مکان محور با توجه به حوزه های معمول بازاریابی ارائه می شود:

  • رفتار خریدار (مصرف کننده در B2C، یا تجارت در B2B).
  • تحقیقات بازاریابی در مورد مطالعات بازار به معنای وسیع.
  • بازاریابی استراتژیک و مدیریت بازاریابی
    معرفي فضا در اين حوزه ها تغييرات زيادي را در بر مي گيرد، گاه حتي تحولاتي را در بر مي گيرد، زيرا اكنون بحث متفاوت انديشيدن و عمل كردن مطرح است.

استراتژی بازاریابی باید توسط یک تیم مدیریت بازاریابی اجرا شود که شامل معرفی فضا/مکان به تصمیمات عملیاتی نیز می شود. این مدیریت بازاریابی شامل تعریف یک آمیخته بازاریابی است که به 4Ps (مک کارتی 1960) برای محصول، قیمت، مکان و تبلیغات اشاره دارد.

مطمئناً بدون ادعای فنی، این اهمیت ویژه دارد که بیشتر به سمت تصمیم گیری و استراتژی در حوزه ژئومارکتینگ پرداخته شود، باید به سرعت تکنیک های ژئومارکتینگ و نرم افزارهای موجود را فرا گرفت. تکنیک‌های ژئومارکتینگ مبتنی بر GIS (سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی) هستند، به عبارت دیگر، ترکیبی از جغرافیا و علوم کامپیوتر برای توسعه نقشه‌های کامپیوتری. این تکنیک های جغرافیایی دیجیتال توسط سازمان ها در بخش های مختلف استفاده می شود. آنچه از طریق نرم‌افزارهای پیچیده و اغلب گران‌قیمت در دسترس بود، اکنون در اینترنت به شکل وب‌سایت‌های پیچیده‌تر و همچنین نرم‌افزارهای رایگان و گاهی اوقات منبع باز در دسترس است.

Location-based Marketing

Geomarketing and Geolocation

Spatial Marketing and Geomarketing

The Consumer’s Spatial Behavior

The Spatial Marketing Mix

Store Location and Georetailing