وبینارهای آتی باشگاه

اجرای وبینار به مناسبت فرارسیدن روز احسان و نیکوکاری که تمامی عواید حاصل از این وبینار بمنظور تهیه عیدی برای کودکان بی سرپرست هزینه خواهد شد.