کتاب مدیریت پروژه با شهرت جهانی

PMBOK® – Seventh Edition

فایل آموزشی استاندارد و راهنمای PMBOK 7

Unlock effective project management in any industry with the PMBOK 7th

فناوری نوظهور، رویکردهای جدید، تغییرات سریع بازار. اینها همه عواملی هستند که منجر به تغییراتی در دنیای کسب و کار می شوند و حرفه را به سمت تکامل سوق می دهند. راهنمای PMBOK® - نسخه هفتم اکنون برای مقابله با چالش‌های امروزی به‌روزرسانی شده است تا به شما کمک کند فعال‌تر، نوآورتر و چابک‌تر باشید.

فایل آموزشی استاندارد و راهنمای مدیریت پروژه PMBOK 7th

ویژگی های جدید در نسخه شماره 7 استاندارد و راهنمای PMBOK :

PMBOK® Guide – Seventh Edition با تغییرات در صنعت سازگار است .

توجه!

بخش استانداردها و انتشارات PMI اعلام می کند که در حال آغاز توسعه برای بازنگری در راهنمای PMBOK® است. بر اساس نسخه هفتم مبتنی بر اصول، تحقیقات بازار گسترده ای برای درک بهترین شیوه ها در زمینه و محتوای مورد نیاز برای پاسخگویی به نیازهای جامعه مدیریت پروژه انجام شده است. از جمله پوشش تاثیر هوش مصنوعی در زمینه مدیریت پروژه، راهنمایی متعادل در مورد روش‌های کار چابک و پیش‌بینی، همراه با محتوای پشتیبانی بیشتر در عمل.

برای سوالات یا نظرات، لطفاً با تیم استاندارد PMI به آدرس standards.department@pmi.org در ارتباط باشید. ( سایت موسسه PMI )